Get Adobe Flash player
บริษัท ท็อป ซีเคียวริตี้ โซลูชั่น จำกัด ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยดีเด่นประจำปี 2555

1
2
top1-57
top10-57
top11-57
top12-57
top2-57
top3-57
top4-57
top5-57
top6-57
top7-57
top8-57
top9-57

รปภ. ท็อปซีเคียวริตี้ รปภ. ท็อปซีเคียวริตี้ บริษัทรปภ.  พนักงานรปภ. หัวหน้ารปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยยอดเยี่ยม บริษัทยามยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 จากสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย โดยมี รปภ. และหัวหน้ารปภ. โดยจากการว่าจ้าง รปภ. และหัวหน้ารปภ. ของบริษัท เน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยและบริการ รปภ.ที่มีคุณภาพ เพื่อบริการ รปภ. ให้ตรงต่อความต้องการ และอำนวยความสะดวก ต่อผู้ว่าจ้าง รปภ.และ หัวหน้ารปภ. มีความรู้ความสามารถ ในการปฎิบัติหน้าที่ รปภ.

รปภ. ท็อปซีเคียวริตี้ มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยกว่า 10 ปี พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทในเครือที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยรปภ. ของบริษัทเน้นความปลอดภัยของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง โดยนำวิวัฒนาการสมัยใหม่ ทั้งการใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของ รปภ.

รปภ. ท็อปซีเคียวริตี้ เจ้าหน้าที่ รปภ. และหัวหน้า รปภ.ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผ่านการฝึกอบรม จากเจ้าหน้าที่บริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย ก่อนการปฎิบัติหน้าที่จริง

 


รปภ. รปภ ร.ป.ภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย

ติดต่อท็อปซีเคียวริตี้ 24 ชั่วโมง โทร. 085-5900835


อ่านเพิ่มเติม...

 
  • topsecue2
  • topsecue3
  • topsecue4
  • topsecue5
  • topsecue6