hardcore gay sex
lesbian hentai porn
milf fuck
Get Adobe Flash player
บริษัท ท็อป ซีเคียวริตี้ โซลูชั่น จำกัด ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยดีเด่นประจำปี 2555

1
2
top111-57
top13-57
top14-57
top15-57
top16-57
top18-57
top19-57
top2-57
top3-57
top5-57
top6-57
top7-57
top9-57

รปภ. ท็อปซีเคียวริตี้ รปภ. ท็อปซีเคียวริตี้ บริษัทรปภ.  พนักงานรปภ. หัวหน้ารปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยยอดเยี่ยม บริษัทยามยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 จากสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย โดยมี รปภ. และหัวหน้ารปภ. โดยจากการว่าจ้าง รปภ. และหัวหน้ารปภ. ของบริษัท เน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยและบริการ รปภ.ที่มีคุณภาพ เพื่อบริการ รปภ. ให้ตรงต่อความต้องการ และอำนวยความสะดวก ต่อผู้ว่าจ้าง รปภ.และ หัวหน้ารปภ. มีความรู้ความสามารถ ในการปฎิบัติหน้าที่ รปภ.

รปภ. ท็อปซีเคียวริตี้ มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยกว่า 10 ปี พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทในเครือที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยรปภ. ของบริษัทเน้นความปลอดภัยของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง โดยนำวิวัฒนาการสมัยใหม่ ทั้งการใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของ รปภ.

รปภ. ท็อปซีเคียวริตี้ เจ้าหน้าที่ รปภ. และหัวหน้า รปภ.ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผ่านการฝึกอบรม จากเจ้าหน้าที่บริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย ก่อนการปฎิบัติหน้าที่จริง

 


รปภ. รปภ ร.ป.ภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย

ติดต่อท็อปซีเคียวริตี้ 24 ชั่วโมง โทร. 085-5900835


Laughing ความรู้สาระทั่วไปสำหรับ Laughing

รปภ, ยาม บริษัทรปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย

ประสิทธิภาพ  รปภ. และบริษัทรักษาความปลอดภัย

รปภ. หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รปภ. มีองค์ประกอบหลายส่วนในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งบุคลิกภาพ วุฒิการศึกษา และความตั้งในในการปฏิบัติหน้าที่ รปภ. ให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งสัมพันธ์กับบริษัท รปภ. เพื่อดูแลบริการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้าง รปภ. สูงสุด

รปภ. งานแสดงสินค้าและอีเวนท์

งานแสดงสินค้าและอีเวนท์ปัจจุบันมีการจัดและเปิดตัวสินค้าจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้ รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยการดูแลและวางระบบให้โดยบริษัท รปภ, บริษัทรักษาความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดต่างๆ เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย และอำนวยความสะดวกรวมถึงการบริการ รปภ. ในการบริการทางด้านอื่นๆ โดยมีทีมงาน รปภ.มืออาชีพ วางระบบรปภ.ให้ลูกค้า

ทำไมบริษัท รปภ. ปฏิเสธรับงานรปภ. งานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ

รปภ. บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทยามส่วนมากจะปฏิเสธรับงานบริการรปภ.หน่วยงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการทำงานรปภ.เกิดปัญหาจากการไม่ให้ความร่วมมือการบริการรปภ.ของผู้รับเหมาและปฏิบัติตามกฏของบริษัทรปภ.รวมถึงปัญหาจากผู้รับเหมาหลายชุด ทำให้การบริการ รปภ.เกิดหัวข้อในการควบคุมทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งโดยส่วนมากผู้รับเหมาจะทำการขโมยทรัพย์สินกันเองและปกปิดไม่แจ้งให้บริษัทรักษาความปลอดภัยทรา

รปภ.กับการฝึกอบรมอาชีพ รปภ.เบื้องต้น

อาชีพรปภ.นั้นถ้าจะเป็นพนักงานรปภ.ที่มีคุณภาพต้องผ่านการฝึกอบรมในวิชาชีพรปภ.เบื้องต้น ซึ่งบริษัทรปภ. หรือบริษัทรักษาความปลอดภัยมีคอร์ส การอบรมรปภ.โดยทำงานฝึกอบรม รปภ.อย่างน้อย 3 วัน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. การอบรมพื้นฐานการประกอบวิชาชีพ รปภ.

2. การอบรมเรื่องเอกสารและการเขียนรายการเหตุการณ์ประจำวัน

3. การอบรมการใช้ถังดับเพลิงและการแก้ไขอัคคีภัย รปภ.เบื้องต้นถ้ามี

4. การอบรมศิลปะการต่อสู้เบื้องต้นของงานรปภ.

5. การอบรมการผจญเหตุและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวิชาชีพรปภ.

รปภ. บริษัทรปภ. หรือหารปภ. และบริษัทรักษาความปลอดภัย ยอดเยี่ยม

การที่จะเป็น รปภ,  หรือหารปภ. และบริษัทรักษาความปลอดภัยยอดเยี่ยมนั้น ต้องมีองค์ประกอบทั้งตัวรปภ.เองและ บริษัทรปภ.ด้วย ต้องมีธรรมมาภิบาลต่อรปภ. และผู้ว่าจ้าง ในการคัดสรรบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง รปภ. รวมถึงการบริหารจัดการของบริษัทรักษาความปลอดภัย เพื่อปกป้อง ดูแลทรัพย์สินรวมถึงการบริการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้าง รปภ.

ข้าจะเป็นรปภ. “ไม่ใช่ยาม”

รปภ. โดยทั่วไปอยากให้สังคม หรือบุคคลทั่วไป เรียกตัวเองว่า “รปภ.”  พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ใช่ “ยาม” ซึ่งคำว่ายามนั้น มาจากคำว่า “แขกยาม”  สมัยก่อน โดยชายชาวอินเดียหรือบังคลาเทศ เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าบ้าน หรือทรัพย์สิน โดยมีการ เดินตรวจตราและเคาะระฆังบอกเวลา เพราะสมัยก่อนโจรผู้ร้ายชุกชุมและไม่มี รปภ. รวมถึงเจ้าที่ตำรวจไม่เพียงพอ แต่คำว่ายามถูกคนในสังคมมองว่าเป็นอาชีพระดับล่างที่คนไม่อาชีพหรือความรู้เท่ากัน ซึ่งความเป็นจริงถือว่ามีรายได้เทียบเท่ากับคนจบปริญญาตรี แต่ตัวพนักงาน รปภ. เองย้อมทำตัวหรือพฤติกรรมให้สังคมเรียกว่า  “ยาม”

การคัดเลือก รปภ. ของบริษัทรปภ.ให้ตรงใจผู้ว่าจ้าง

การที่จะคัดสรร รปภ.ของบริษัท รปภ. ให้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างนั้น มีองค์ประกอบหลายส่วน ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไป พนักงานรปภ. ต้องมีอายุตั้งแต่ 20-45 ปี มีสัญชาติไทยเท่านั้น ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ ทั้งสิ้น โดยการตรวจสอบการเป็นพนักงานรปภ. จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการประสานงานจากบริษัทรักษาความปลอดภัยและจัดสรรบุคคลากรให้ตรงกับ Job Description จากผู้ว่าจ้างตามลักษณะงาน และอายุของพนักงาน รปภ. เช่น รปภ. ลานจอดรถ รปภ.ประสัมพันธ์ รปภ.เฝ้าโกดังสินค้า หรือ รปภ. อำนวยการ เพียงแค่นี้ก็จะตรงใจผู้ว่าจ้าง ในการคัดเลือก บริษัทรักษาความปลอดภัย

รปภ.เงินเดือนสูงจริงหรือ?

ปัจจุบัน การว่าจ้าง รปภ. ของบริษัทรักษาความปลอดภัยอยู่ในอัตราที่สูง เนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลในปัจจุบันเป็น 300 บาท จนทำให้ค่าจ้างรายวันของรปภ.และอัตรา การเสนอราคาของบริษัทรักษาความปลอดภัยสูงตามไปด้วย ซึ่งตัวพนักงาน รปภ. ปัจจุบันทำงาน 12 ชั่วโมง ก็จะได้รับเงินต่อวัน ระหว่าง  450-600 บาท/วัน “โอ้พระเจ้า” ซึ่งสูงกว่าคนจบปริญญาตรีซะอีก ไม่รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากบริษัท รปภ.และบริษัทรักษาความปลอดภัย

ปัจจุบันเด็กจบปริญญาตรีทำงาน รปภ.จริงหรือ

ปัจจุบันพนักงาน รปภ.มีหลากหลายอายุและวุฒิการศึกษา ซึ่งปัจจุบันค่าจ้างแรงงานสูง เงินเดือน รปภ. ตกอยู่เดือนละ 15,000.-18,000 บาท ต่อการได้รับเงินเดือนรปภ. ซึ่งทำให้ผู้ที่จบปริญญาตรีไม่มีงานทำ หรือเด็กที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหันมาประกอบอาชีพรปภ. มากขึ้นเพราะมีรายได้ที่สูง และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้สบาย

รปภ.กับกฎหมายแรงงาน

ปัจจุบันบริษัทรักษาความปลอดภัยต่างๆ จ้างพนักงาน รปภ.ต้องสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ จากประกันสังคม ทำให้ปัจจุบัน รปภ. จะต้องมีการคุ้มครองต่างๆ จากกระทรวงแรงงานตามกฎหมาย ทำให้เป็นอาชีพที่ทรงเกียรติและได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็น “รปภ.”  ไม่ใช่ “ยาม”

บริษัท รปภ. บริษัทรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เปิดบริการ รปภ. และจดทะเบียนพาณิชย์กว่า 4,000 บริษัท ทั่วประเทศ ไม่รวมถึงบริษัท รปภ.ที่รับจ้างโดยทั่วไปอีกกว่าครึ่ง จึงทำให้มาตรฐานในปัจจุบันของบริษัทรปภ.ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแบ่งออกตามเกรดราคาตามว่าจ้างและค่าแรงของ รปภ. จึงทำให้ผู้ว่าจ้างรปภ. เกิดทางเลือกในการคัดสรรรปภ. “ซึ่งใครก็อยากจะได้ของดีแต่ราคาถูก”

รปภ.คิดถึงบ้าน

อาชีพ รปภ.นั้น เป็นอาชีพที่สังคมโดยทั่วไปมองว่า รปภ.เป็นอาชีพต้นทุนต่ำไม่ได้การยอมรับ ซึ่งตามความเป็นจริงเป็นอาชีพที่สำคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ดูแลความเรียบร้อยของสังคม พนักงานที่ประกอบอาชีพ รปภ. ส่วนมากจะเป็นคนต่างจังหวัด ทิ้งบ้านมาหางานทำ จึงทำให้หลายคนที่มาทำอาชีพ รปภ. คิดถึงบ้านและอยู่สังคมใหญ่ จึงทิ้งงานจำนวนมาก

คำแนะนำในการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

ในการว่าจ้างรปภ. และบริษัทรปภ.นั้น ผู้ว่าจ้างควรคำนึงถึงสถานทีประกอบการของตนกับบริษัทรักษาความปลอดภัย ซึ่งทำให้การบริการรปภ.และการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทรปภ.ทำให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและการบริการ

รปภ.กับการพักผ่อน

ในการประกอบอาชีพ การทำงานของร่างกายคนเรา ควรพักผ่อนให้เต็มที่ อย่างน้อยต้องนอนวันละ 6 ชั่วโมง พนักงาน รปภ.ทำงาน 12 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นก็ควรจะได้รับการพักผ่อนเต็มที่  ในการทำงาน รปภ.เวลางานก็ทำงาน รปภ.ให้เต็มที่และเวลาพักผ่อนก็ควรพักผ่อนให้เต็มที่เช่นกัน จึงจะทำทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน รปภ.

รปภ.ต้องติดอาวุธประจำตัวหรือไม่

อาชีพรปภ.ปัจจุบัน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้างมีลักษณะแตกต่างหลายรูปแบบ และลักษณะการบริการรปภ.ต่างๆ ซึ่งรปภ.ที่จะติดอาวุธได้จะต้องมีใบพกพา และบริการรปภ.ในลักษณะงานที่เสี่ยง เช่น รปภ.ธนาคาร รปภ.อารักขาบุคคลสำคัญ ซึ่งการว่าจ้าง บริษัทรักษาความปลอดภัยจะอยู่ในอัตราที่สูง เพราะ บริษัทรปภ.มีต้นทุนที่สูงขึ้น

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
  • topsecue2
  • topsecue3
  • topsecue4
  • topsecue5
  • topsecue6